Terug naar Homepage
Jaarfeesten

De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen.  

Op de vrijeschool wordt het jaarritme van de natuur gevolgd. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur. 

Voorbeelden van jaarfeesten zijn het Michaëlsfeest, Kerstmis, Pasen en Sint Jan, Sint Nicolaas, carnaval, palmpasen en Pinksteren. Ook is er aandacht voor jaarfeesten uit niet-westerse culturen.