Terug naar Homepage

Vacatures & opleidingen

De vrijschool maakt een sterke groei door. Er zijn steeds meer vacatures op vrijescholen in heel Nederland. Naast een studie op de Vrijeschool Pabo is het voor leerkrachten die nu al lesgeven heel goed mogelijk om via zij-instroom op een vrijeschool te gaan werken. Vrijescholen werken met applicatie-cursussen en opleidingen voor bijscholing waarin de vrijeschoolpedagogiek centraal staat.

In de vacaturebank van de Vereniging van vrijescholen staan actuele vacatures voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs en voor schoolleiders en bestuurders van vrijescholen. Alle opleidingen staan op een rij op de pagina www.werkenopdevrijeschool.nl