Terug naar Homepage

Vrijeschool vacaturebank

De vrijschool maakt een sterke groei door. Er zijn steeds meer vacatures op vrijescholen in heel Nederland. Naast een studie op de Vrijeschool Pabo is het voor leerkrachten die nu al lesgeven heel goed mogelijk om via zij-instroom op een vrijeschool te gaan werken.

Vrijescholen werken met applicatie-cursussen en opleidingen voor bijscholing waarin de vrijeschoolpedagogiek centraal staat. In de vacaturebank van de Vereniging van vrijescholen staan actuele vacatures voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs en voor schoolleiders en bestuurders van vrijescholen.

Ook voor schoolleiders op de vrijeschool bestaan diverse trajecten voor studie en verdieping in de achtergronden. Kennisontwikkeling en onderzoek vindt plaats bij de vrijeschool-pabo van Hogeschool Leiden, binnen het lectoraat 'Waarden van vrijeschoolonderwijs' en in projecten en programma's van de landelijke Vereniging van vrijescholen en de Iona-stichting.

Vrijeschool Pabo

De Vrijeschool Pabo is het startpunt voor een veelzijdige carrière in het basisonderwijs. Vanwege de specifieke achtergrond van het vrijeschoolonderwijs krijg je bij deze pabo-opleiding een ander vakkenpakket dan bij reguliere lerarenopleidingen. Je krijgt een brede basis van kunstonderwijs, reguliere pabovakken en filosofie. Bij ons staat de mens centraal. Dat geldt ook voor jou als student.

vrijeschoolPabo03

De Vrijeschool Pabo is kleinschalig met een team van enthousiaste en bevlogen docenten. Vrijescholen gaan uit van het antroposofische mensbeeld. Je hoeft van huis uit geen antroposoof te zijn, je moet wel openstaan voor de beginselen van antroposofie. Vanwege de specifieke achtergrond van het vrijeschoolonderwijs heeft deze opleiding een ander vakkenpakket dan reguliere lerarenopleidingen. Na afronding van de Vrijeschool Pabo kun je aan de slag op een van de ruim honderd vrije scholen in Nederland of in het reguliere basisonderwijs.

Toekomstmogelijkheden als Vrijeschool leerkracht

Nadat je de Vrijeschool Pabo hebt voltooid, ben je bevoegd om als groepsleraar in het basisonderwijs te werken. Je kunt aan de slag op de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland en België. Je kunt er ook voor kiezen op een reguliere basisschool te gaan werken. Sommige studenten komen terecht op de middenbouw van de vrijeschool, de eerste klassen van de middelbare school. Hiervoor biedt de Vrijeschool Pabo een minor aan, een specialisatie voor onderwijs aan 10-tot-14-jarigen.

Met het diploma van de Vrijeschool Pabo kun je ook op een vrijeschool elders in de wereld gaan werken. 

Veel afgestudeerden aan deze opleiding vinden binnen een jaar een baan in het onderwijs. Na je studie zijn er zeker mogelijkheden om door te studeren, bijvoorbeeld door een masterprogramma te volgen. 

Docent Dans/Euritmie

Jij bent bevlogen en spiritueel en hebt passie voor dansen, zelfexpressie en andere mensen. Wat beweegt hen en hoe bewegen ze? Naast interesse en motivatie heb jij aantoonbaar talent op kunstzinnig en op pedagogisch gebied. Dan is de opleiding Docent Dans/Euritmie wellicht wat voor jou. Maar ook dat je in staat bent om je te verdiepen in inhoudelijke levens- en opvoedingsvragen en deze zinvol wilt inzetten in je toekomstige beroep. Je bent breed ontwikkeld en geïnteresseerd in cultuur en antroposofie. En verder heb je een redelijke beheersing van de Nederlandse, Duitse en/of Engelse taal.

Dans Euritmie Docent

De opleiding Docent Dans/Euritmie is uniek in de wereld. Niet zo gek dus dat dankzij de internationale erkenning van het bachelordiploma en de internationale toepassing van euritmie, meer dan de helft van de studenten en docenten aan deze opleiding uit het buitenland komt. Nederlands is de voertaal, maar je hoort ook veel studenten en docenten Duits spreken.

Door de diverse samenstelling van studenten en docenten heerst er een open en levendige sfeer op de opleiding. Iedereen kent elkaar, docenten zijn gemakkelijk bereikbaar en staan altijd klaar om de studenten met raad en daad bij te staan. De opleiding Docent Dans/Euritmie heeft een goed gefundeerd pedagogiek programma. Er is veel ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling van je talent.

Toekomstmogelijkheden Docent Dans/Euritmie

Als Docent Dans/Euritmie ben je op tal van plaatsen inzetbaar. In de eerste plaats op de honderden vrijescholen in heel Europa (en daarbuiten) die euritmie in hun lesprogramma’s voor onderbouw en bovenbouw hebben opgenomen. Daarnaast is er binnen bedrijven een groeiende belangstelling voor bedrijfseuritmie. De openheid en de samenwerking tussen medewerkers krijgt met euritmie nieuwe impulsen. Als docent euritmie kun je daar creatief op inspelen.

Je kunt ook kiezen voor een loopbaan in de kunst- en theatersector, en je specialiseren in de podiumeuritmie. Tot slot kent euritmie therapeutische toepassingen, waarbij je cliënten door bewegingen zowel uiterlijk als innerlijk in beweging brengt. Het doel is om genezingsprocessen te bevorderen en te ondersteunen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. Verder is antroposofische ouderenzorg in opkomst. Dit biedt euritmie-docenten een bijzondere en mooie uitdaging. 

Docent Muziek

De opleiding Docent muziek is een conservatoriumopleiding die je opleidt tot een veelzijdig musicus en vakbekwaam docent muziek. We zijn gespecialiseerd in het vrijeschool onderwijs en hanteren daarom ook gezichtspunten uit de antroposofie.

Instrumenten

Je krijgt les van ervaren docenten en musici die naast de opleiding ook nog volop werkzaam zijn in de muziekwereld. De titel Bachelor of Music in Education geeft een eerstegraads lesbevoegdheid voor het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Carrièremogelijkheden: docent en musicus

Carrièremogelijkheden buiten het onderwijs zijn er bij centra voor kunstzinnige vorming, kunst-educatieve projecten, orkesten of omroepen. Verder vind je werk in muziekscholen, als docent Algemene Muzikale Vorming. Daarnaast dirigeren muziekdocenten vaak (amateur) koren en ensembles. Of je kunt bij omroepen aan de slag.

De Opleiding Docent Muziek is geen lichte studie. Bij aanvang verwachten wij daarom al een behoorlijk niveau op een muziekinstrument of met zang. Tijdens de studie raak je ook bedreven op akkoordinstrumenten (piano, gitaar), instrumenten voor kinderen (lier, fluit) en bijzondere instrumenten voor klankimprovisaties. Akoestische, levende klank staat bij dit alles centraal, buiten het pop-practicum natuurlijk.

Kijken naar de mens en de ontwikkeling van het kind

We spelen en zingen in alle genres, van de middeleeuwen tot en met de 21e eeuw. Dit is ook vanuit pedagogisch oogpunt, omdat de geschiedenis van de muziek immers parallellen laat zien met de persoonlijk ontwikkeling van het individu. In de stages leer je muzikaal vakmanschap met pedagogische en didactische kunst te verbinden. In welke stemming leeft een kind in een bepaalde leeftijdsfase, welke muziek past daar goed bij en hoe bied je dat aan? Hoe breng je kinderen tot luisteren, anticiperen, ruimte geven en nemen? Muziek maken bevordert namelijk bij uitstek sociale vermogens.